<kbd id='53fa295e83'></kbd><address id='53fa295e83'><style id='53fa295e83'></style></address><button id='53fa295e83'></button>

          Svetelektro.com

          Svetelektro.com

          Meno:
          Heslo:
          10.01.2020

          Spo?ahlivá detekcia s fotoelektrick?mi snímaèmi

          Kategória: Firemné èlánky

          Také znaèky ako Panasonic, Omron alebo Autonics predstavujú popredných výrobcov automatiky, vrátane fotoelektrických snímaèov pou?ívaných v rôznych odvetviach priemyslu.

          Autor: TME s.r.o.

          ?itate?ov: 649  649Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0

          >> Prezentujte Vá? projekt na SVETELEKTRO

          23.12.2019

          V?sledky sú?a?e o najlep?í v?robok-4. kolo

          Kategória: Nezaradite?né

          Je rozhodnuté! Pozrime sa spoloène na výsledky 4. kola sú?a?e.

          Autor: zawin

          ?itate?ov: 2660  2660Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4
          08.11.2019

          Priemyselná sie? pod lupou

          Kategória: Firemné èlánky

          Pou?ívanie strojov a zariadení riadených poèítaèmi alebo ich men?ích ?pecializovaných verzií, nazývaných mikroovládaèe, sa stalo be?ným. S rozvojom internetu sa v?ak stále viac hovorí o budúcej revolúcii, tzv. priemysle 4.0, ktorý podporujú výrobky znaèky Advantech alebo Brainboxes.

          Autor: TME s.r.o.

          ?itate?ov: 4982  4982Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
          04.11.2019

          Sú?a? o najlep?í v?robok - 4. kolo

          Kategória: Nezaradite?né

          Po dlh?ej odmlke sme sa rozhodli zorganizova? v poradí u? 4. kolo sú?a?e o najlep?í výrobok z elektroniky.

          Autor: zawin

          ?itate?ov: 2756  2756Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
          28.10.2019

          BLIKA? NA KOLO S PICAXE 08M2

          Kategória: Blikaèe a optika

          Jako ka?dý tak i já rád jezdím na kole ve dne tak i veèer ale co se dnes dìje na silnicích lidovì ?eèeno "OPILÝ A ZFETOVANÝ ?IDI? VESELÝ VRAH" jsem se rozhodl vyrobit si jednoduchý modul blikaèe a doplnit jej k základnímu osvìtlení kola které pouze stereotypnì bliká ve stejném rytmu.

          Autor: Vagner Vlastimil

          ?itate?ov: 2443  2443Komentárov: 4  4 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
          09.09.2019

          Revoluèné DC-DC menièe so ?irok?m rozsahom vstupného nap?tia

          Kategória: Firemné èlánky

          Ka?dý rok sa výrobcovia fotovoltaických modulov (PV) sna?ia vytvori? úèinnej?ie solárne panely, s vyu?itím nových technológií a nových materiálov

          Autor: TME s.r.o.

          ?itate?ov: 5064  5064Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
          10.08.2019

          Up-konvertor pro EsHail-2 - Aktualizace

          Kategória: HAM - Technika

          Nový koncový stupeò, o?arovaè a parabola.

          Autor: OK2HAZ

          ?itate?ov: 4086  4086Komentárov: 3  3 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
          02.08.2019

          ?o znamená napájanie kon?tantn?m v?konom v prípade LED zdroja?

          Kategória: Firemné èlánky

          Zdroj LED diód v re?ime kon?tantného výkonu je v poslednom èase populárnou témou. S tým sa spája nieko?ko otázok. Preèo musia by? LED diódy napájané kon?tantným prúdom? Preèo nie pomocou zdroja s kon?tantným výkonom?

          Autor: TME s.r.o.

          ?itate?ov: 2552  2552Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1
          19.07.2019

          Poèítaèe na palube Apollo 11

          Kategória: Poèítaèe

          20. júla 1969 o 20:15 UTC sa lunárny modul Apolla 11 zvaný Eagle blí?il k mesaènému povrchu. Velite? Neil Armstrong a pilot lunárneho modulu Buzz Aldrin mierili k pristávacej zóne v Sea of Tranquility.

          Autor: Slavomír Petrík

          ?itate?ov: 4619  4619Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
          10.07.2019

          CNC obrábanie plastov

          Kategória: Firemné èlánky

          V súèasnom ?iroko chápanom priemysle hrajú ve?mi dôle?itú úlohu programovate?né zariadenia, vyznaèujúce sa vysokou opakovate?nos?ou a spo?ahlivos?ou.

          Autor: TME s.r.o.

          ?itate?ov: 2789  2789Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
          <
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          >

          Autor stránky je Ondrej Závodsk?(zawin), o graficky design sa stará ?ubo? Fabo(BUFU).

          TOPlist

          Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
          ?as potrebn? k spracovaniu stránky 0.28 sekúnd